قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۵

کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
نصب چهارچوب واحدها
تیغه چینی طبقه پنجم شمالی
شیار زنی و تخریب لوله های برق
گچ و خاک زیرزمین اول و دوم
پلاستر داکت های تاسیساتی
نبشی کشی نما
اتمام آرماتوربندی ستونها و دیوارهای سقف یازدهم شمالی
تخلیه مصالح
ساخت نعل درگاهی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.