قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۳

🔻قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۳
تقسیم تیرچه و بلوک چینی سقف یازدهم بلوک شمالی
تیغه چینی لابی بلوک شمالی
نصب قوطی چهارچوب واحدهای بلوک شمالی و نصب نعل درگاهی ها
نصب قوطی چهارچوب واحدها
اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ اول
کاشی کاری دیوارهای انباری های زیرزمین دوم
نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک جنوبی
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک جنوبی
لوله کشی پلیکا طبقه اول بلوک جنوبی
گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی
اجرای نعل درگاهی ها
تیغه چینی طبقه ششم بلوک شمالی و ششم جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.