قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۶

🔻قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۶
قلمستان: اجرای پلاستر داکت های تاسیساتی
قلمستان: نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای آویز تیرهای سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: زیر بندی سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: تیغه چینی طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای فریم درب ضد سرقت ورودی واحدها
قلمستان: اجرای شیار زنی لوله های برق بلوک شمالی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ زیرزمین اول
قلمستان: اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری های زیرزمین دوم
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای نعل درگاهی ها و چیدن سفال روی آن
قلمستان: اجرای لوله های پلیکا بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای داربست ضلع شرقی بلوک جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.