قلمستان | ۱۴۰۱/۸/۱

🔻قلمستان | ۱۴۰۱/۸/۱
قلمستان: اجرای فریم درب های داخلی و ضد سرقت بلوک شمالی
قلمستان: اجرای سفال چینی طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی و جنوبی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ زیرزمین اول
قلمستان: اجرای پلاستر آسانسورها
قلمستان: اجرای تاسیسات مکانیکی بلوک جنوبی
قلمستان: نصب نعل درگاهی ها و چیدن آن
قلمستان: اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری های زیرزمین دوم
قلمستان: اجرای دال سقف یازدهم بلوک شمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.