قلمستان | ۲۴/۱۰/۱۴۰۱

قلمستان | ۲۴/۱۰/۱۴۰۱
قلمستان: نصب جعبه های برق و قوطی گذاری بدنه بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای نبشی و قوطی های مربوط به طرح های مشاعات بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پله ها
قلمستان: اجرای سفال چینی نعل درگاهی های درب های ضد حریق و ضد سرقت
قلمستان: قوطی گذاری و لوله کشی برق بدنه
قلمستان: اجرای لوله کشی گاز
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما
قلمستان: ساخت فریم کلکتور های آبرسانی
قلمستان: ساخت فریم کلکتور ها
قلمستان: اجرای لوله های تاسیسات مکانیکی
قلمستان: تخلیه آجر نما
قلمستان: تخلیه و انتقال مصالح ( سیمان و …)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.