قلمستان | ۵/۸/۱۴۰۱

🔻قلمستان | ۵/۸/۱۴۰۱
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای یک رگه طبقه هفتم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای قالب‌بندی دور و تای بیم ها
قلمستان: اجرای قوطی های برق بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی و جنوبی بلوک شمالی
قلمستان: تیغه چینی طبقه ششم بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای پلاستر آسانسورها
قلمستان: اجرای خرده کاریهای آرماتور سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: کاشی کاری دیوارهای انباری زیرزمین دوم

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *