ناژوان ۱۴۰۱/۴/۲۸

ساخت ساپورت توسط تاسیسات مکانیکی برای شروع رایرز اصلی داکتها لوله های اصلی آب و چیلر
چیدن روی سر در اتاقها و سرویسها
لوله کشی برق
تیغه چینی نما غرب
انتقال بلوک لیکا از بیرون کارگاه به حیاط و انتقال مصالح به طبقات
لوله کشی رایز اصلی گاز
جمع آوری نخاله ساختمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.