ناژوان ۱۴۰۱/۴/۳۰

?ناژوان ۱۴۰۱/۴/۳۰
چیدن نعل درگاهی اتاقها و سرویسها
تیغه چینی نما غرب
شروع به سفت کاری نما شمال
حمل مصالح به طبقات و بام
چیدن انباری های پشت بام
لوله کشی برق
جوشکاری والپستهای پشت بام
جوشکاری نما
شروع به اجرای لوله های گالوانیزه تاسیسات مکانیکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.