ناژوان | ۱۴۰۱/۵/۱۱

نصب پستونک ها داخل دیوار برشی های زیر زمین جهت آب بندی
شیار زنی لوله برق همکف
لوله کشی برق و نصب قوطی برق
جوشکاری
تیغه چینی نما غرب
چیدن زیر وویدهای راه پله دوبلکسها
تمیز کاری نخاله های حاصل از شیار زنی لوله برق
انتقال مصالح به طبقات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.