ناژوان | ۱۴۰۱/۶/۹

شروع ساخت فریم ورودی راه پله طبقات و ورودی واحدها
ادامه دیوار چینی داکت طبقات و پلاستر آن
دیوارچینی راه پله و انباری های پارکینگ
ادامه سرامیک بدنه پارکینگ
اجرای پرس پنج لایه تا طبقه چهارم
رفع نواقص نبشی کاری اطراف نما جهت آماده سازی شروع نمای ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.