پاراتیکا | ۱۰/۲/۱۴۰۲


پاراتیکا ۲ سقف اتاق پله و پاراتیکا ۳ سقف ششم از هفته گذشته آماده بتن ریزی
پاراتیکا ۲ ؛ ادامه نبشی کشی نما
پاراتیکا ۳؛ ادامه اجرای وال پست زنی و دیوارچینی طبقات زیرزمین و همکف
پاراتیکا ۱ ؛ اتمام نمای ضلع غرب و دمونتاژ داربست نما
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه موزاییک فرش بام و اجرای بندکشی نمای بام
پاراتیکا ۱ ؛ شروع عملیات بخش دیگری از نمای ضلع شرق
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه نمای تراس های ضلع های شمال و شرق و غرب
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه اجرای سنگ بدنه راهروها و سرامیک کف واحدهای بلوک شمالی
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه اجرای سنگ بدنه راهروها و سرامیک کف واحدهای بلوک شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *