پاراتیکا | ۱۰/۸/۱۴۰۱

🔻 پاراتیکا | ۱۰/۸/۱۴۰۱
پارتیکا ۱ ؛ اجرای آجرنما و سنگ قسمتی از نمای جنوبی
پارتیکا ۱ ؛ پیشرفت قسمتی از نمای شمال و شرق
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای موزاییک اتاق پله
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای ایزوگام سرویس ها و تراس و آشپزخانه واحدهای پارت شمال غرب
پارتیکا ۱ ؛ ادامه گچ و خاک واحدهای پارت شمال غرب
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای سرامیک بدنه آشپزخانه ط۵ پارت شمال غرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.