پاراتیکا | ۱۴/۲/۱۴۰۲

پاراتیکا | ۱۴/۲/۱۴۰۲
پاراتیکا ۱ ؛ تکمیل بخشی از آجرنما و سنگ نمای شرق و بازکردن داربست نما
پاراتیکا ۱ ؛ حمل و انتقال درب های ضد سرقت به طبقات
پاراتیکا ۱؛ ادامه کف سازی واحدهای جهت سرامیک کف / بلوک شمالی
پاراتیکا ۱؛ تکمیل آجر نمای پشت بام و اجرای بندکشی اجر نما
پاراتیکا ۱ ؛ نصب درب ورودی پارکینگ
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه سرامیک بدنه سرویس ها و سرامیک کف واحدها
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه اجرای سنگ بدنه راهروها بلوک شمالی
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه سفیدکاری طبقات بلوک شمالی
پاراتیکا ۳ ؛ سقف ششم آماده بتن ریزی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *