پاراتیکا | ۱۴۰۱/۷/۳۰

🔻پاراتیکا | ۱۴۰۱/۷/۳۰
پاراتیکا۱ ؛ کف سازی ط ۲ واحدهای شمال غرب
پارتیکا ۱ ؛ دیوارچینی جلو لوله های تاسیساتی در طبقات
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای آجرنمای جنوب شرق و نمای شرق
پاراتیکا۱ ؛ جوشکاری و اجرای فریم دور پنجره ها و درب تراس ضلع شمالی
پاراتیکا ۲ ؛ آراماتوربندی تیرهای سقف ششم
پاراتیکا ۳ ؛ آرماتوربندی ستون ها و دیواربرشی سقف پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.