پاراتیکا | ۱۴۰۱/۸/۱

🔻پاراتیکا | ۱۴۰۱/۸/۱
پاراتیکا۱ ؛ اجرای کف سازی ط ۲ واحدهای شمال غرب
پاراتیکا ۲ ؛ اجرای ارماتوربندی تیرهای سقف ششم
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای قسمتهایی از نمای شرق و جنوب
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای زیرسازی لوورهای آجرنما ضلع جنوب
پاراتیکا۱ ؛ آماده سازی راه پله ها جهت اجرای سرامیک کف پله
پاراتیکا۱ ؛ نصب وال هنگ های ط ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.