پاراتیکا | ۱۷/۸/۱۴۰۱

🔻 پاراتیکا | ۱۷/۸/۱۴۰۱
پاراتیکا ۱؛ شروع عملیات نصب سرامیک پله پارت شمال غرب
پاراتیکا ۱؛ ادامه نصب لوله های اسپلیت ۵ واحد میانی
پارتیکا ۱؛ نصب موزاییک واش بتن کف اتاق آسانسورها
پاراتیکا ۱ ؛ بندکشی موزاییک اتاق پله + سفید کاری جانپناه اتاق پله
پاراتیکا ۱ ؛ اجرای سرامیک آسپزخانه ها و بندکشی
پاراتیکا ۱ ؛لکه گیری گچ و خاک واحدهای پارت شمال غرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.