پاراتیکا | ۲۴/۹/۱۴۰۱

✅ پاراتیکا | ۲۴/۹/۱۴۰۱
پاراتیکا ۲ ؛ ادامه اجرای دیوارچینی ط ۱ و ادامه جوشکاری وال پست ط ۲
پاراتیکا ؛ ادامه کف سازی کف پاگرد راه پله
پاراتیکا ؛ ادامه سرامیک بدنه آشپزخانه پارت شمال شرق
پاراتیکا ؛ ادامه آجرنما و سنگ نمای شمالی
پاراتیکا ؛ ادامه آجرنما و سنگ نمای جنوبی
پاراتیکا ؛ ادامه آجرنما اتاق پله
پاراتیکا ؛ ادامه سرامیک بدنه سرویس های بهداشتی پارت شمال غرب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.