پاراتیکا | ۷/۹/۱۴۰۱

🔻 پاراتیکا | ۷/۹/۱۴۰۱
پاراتیکا ۱؛ شروع آجر نما قسمتهایی از نمای شمال
پاراتیکا ۱ ؛ شروع اجرنما اتاق پله پشت بام
پاراتیکا ؛ ترمیم گچ و خاک پارت شمال شرق
پاراتیکا ۱؛ تکمیل ایزوگام پشت بام بلوک‌شمالی
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه کف سازی طبقات پارت شمال شرق
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه ایزوگام کف سرویس های بهداشتی پارت شمال غرب
پاراتیکا ۱؛ ادامه سرامیک بدنه سرویس های بهداشتی پارت شمال غرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.