پالیز | ۱۴۰۱/۵/۳۰

بتن ریزی مرحله دوم فونداسیون
آرماتوربندی دیوار حائل
نمونه گیری آزمایشگاه از بتن مرحله دوم فونداسیون
بتن ریزی مرحله دوم فونداسیون
پیاده کردن آکس و چهارگوشه ستونهای توسط نقشه بردار
بتن ریزی مرحله دوم فونداسیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.