پالیز | ۱۴۰۱/۶/۸

انتقال میلگرد و تجهیزات آرماتوربندی از داخل گود به بالا و ایجاد شاپ جدید برش و خم آرماتور
قالببندی دیوارهای حائل و آماده‌سازی جهت بتون ریزی
ادامه آرماتوربندی دیوارهای حائل جبهه غربی
قالببندی دیوارهای حائل و برشی جبهه شرقی
حفاری چاه های جذبی دفع آب سطحی بر اساس نقشه های تاسیسات
تسطیح و رگلاژ محل کارگاه تیرچه زنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.