پروژه سیب – ۳۰ شهریور ۹۸

چلسه روز شنبه با حضور اعضای هیئت مدیره تعاونی های عضو پروژه سیب بمنظور پیگیری مسائل فنی قرارداد مشترک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.