پروژه سیب

عملیات حمل دپوی سنگهای خیابانهای پروژه سیب به بیرون مجموعه

تخلیه سنگ مورد نیاز جهت دیوار چینی دیوارهای حائل کنار خیابان ها و پلاک ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.