اطلاعات

شماره تلفن‌ها:

شرکت: ۳۶۷۳۶۴۸۰

شرکت (موبایل فروش): ۰۹۱۳۸۱۱۳۰۲۵

پیک:

تاکسی تلفنی:

ایمیل‌ها:

ایمیل واحد فروش: Sales1.maskan@gmail.com

ایمیل واحد مالی: Financial.maskan@gmail.com

ایمیل واحد اداری: office1.maskan@gmail.com

ایمیل مدیریت: manager.maskan@gmail.com

ایمیل واحد فنی: manager.maskan@gmail.com

داخلی‌ها:

داخلی مدیریت (دکتر دقیق): ۱۲

داخلی خانم رضایی:

داخلی خانم باقری:

خانم مهربانی:

خانم کیخایی:

آقای محمدی:

آقای شاهمرادی:

آقای اعرابی:

خانم حجارزاده:

آقای معلمی:

آقای احمدی:

آقای صمدی:

آقای شاهرخی: