چشمه توتی | ۲۶/۱/۱۴۰۲

چشمه توتی | ۲۶/۱/۱۴۰۲
۱۲۷ چشمه توتی: بتن ریزی مگر و تسطیح آن
۱۲۷ چشمه توتی: چیدن گلدانی ها بصورت خشکه چین با سنگ
۱۳۰_۱۳۱چشمه توتی: خاکبرداری

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *