چشمه توتی | ۳۰/۱/۱۴۰۲

چشمه توتی | ۳۰/۱/۱۴۰۲
چشمه توتی ۱۳۰_۱۳۱: پیکور زنی
چشمه توتی ۱۲۷: اجرای پلاستر چاله آسانسور
۱۳۰_۱۳۱ چشمه توتی: پیکور زنی
۱۲۷ چشمه توتی: پیاده سازی آکس ستون ها و خطوط قالب ها توسط نقشه بردار

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *