چشمه توتی | ۷/۲/۱۴۰۲

چشمه توتی | ۷/۲/۱۴۰۲
چشمه توتی ۱۳۰_۱۳۱: پیاده سازی خطوط رمپ جهت خاکبرداری
چشمه توتی ۱۳۰_۱۳۱: پیکور زنی چاله آسانسور

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *