گزارش عدم ثبت حضور غیاب الکترونیک

  • :
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    از طریق نرم افزار واتساپ current location خود را برای مدیر اداری ارسال کنید. لوکیشن ارسالی را از طریق گوگل مپ باز کنید و اسکرین شات بگیرید (بطوریکه که تاریخ و ساعت ثبت شده در بالای صفحه موبایل نمایان باشد)