نشست اطلاع رسانی پروژه ی سیب
با حضور اعضای محترم پروژه ی سیب (همکاران مراکز بهداشتی) نشست اطلاع رسانی فرایندهای اداری و اجرایی پروژه برگزار گردید و گزارش این نشست توسط جناب آقای دقیق به اعضا ارائه و مسائل و چالش ها از بیان تاریخچه تا موقعیت ها و شرایط فعلی به بحث گذاشته شد.
در ادامه ی نشست با هماهنگی و پیش بینی تدارکات لازم اعضای محترم برای بازدید حضوری به محل پروژه مراجعه کرده و از پیشرفت های صورت گرفته بازدید به عمل آوردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.