۶ آذر ۹۹ – اسپینر

ادامه خاکبرداری پروژه اسپینر مرحله دوم (مرحله اول به ارتفاع حدود ۳٫۵ متر تمام شده و مرحله دوم – پله بعدی – به ارتفاع حدود ۲٫۵ متر شروع شده است)

کنترل خاکبرداری بدنه اسپینر در مرحله اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.