۹ آذر ۹۹ – پارتاک

  • اجرای نمای ضلع جنوبی
  • اجرای نمای جبهه جنوب غربی
  • اجرای لوله کشی خطوط اصلی گاز و انتقال ب محل کنتورها
  • اجرای گچ وخاک بدنه دیوار واحدهای طبقه ششم
  • اجرای کاشی بدنه حمام مستر
  • اجرای تاسیسات بام و آماده سازی جهت اجرای پوشش بام
  • اجرای گچ وخاک بدنه دیوار واحدهای طبقه ششم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.