تعاونی مسکن بهداشت و درمان

آخرین اخبار و گزارشات پروژه‌ها را از طریق این صفحه دریافت کنید

اینستاگرام تعاونی

اینستاگرام

ارتباط با تعاونی

ارتباط

پروژه ی ساحلی (پریاس)

 بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم هیات علمی، مدیران، پزشکان، همکاران و پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌رساند، فروش نخستین پروژه ساحلی از مجموعه

بیشتر »

نشست اطلاع رسانی پروژه ی سیب

نشست اطلاع رسانی پروژه ی سیب با حضور اعضای محترم پروژه ی سیب (همکاران مراکز درمانی) نشست اطلاع رسانی فرایندهای اداری و اجرایی پروژه برگزار

بیشتر »

نشست اطلاع رسانی پروژه ی سیب با حضور اعضای محترم پروژه ی سیب (همکاران مراکز بهداشتی) نشست اطلاع رسانی فرایندهای اداری و اجرایی پروژه برگزار

بیشتر »

اطلاعیه فاز دوم پروژه ی سیب

  به حول قوه الهی تعاونی مسکن دانشگاه در چارچوب مقررات و اساسنامه و درراستای تامین مسکن اعضاء هیات علمی پزشکان مدیران و کارکنان محترم

بیشتر »