پورتال الکترونیک کتم

ثبت مرخصی (ساعتی و روزانه)
ثبت ماموریت (ساعتی و روزانه)
ثبت درخواست (درخواست خرید، درخواست جلسه و...)

ثبت درخواست

گزارش عدم ثبت حضور غیاب الکترونیک

گزارش عدم ثبت حضور غیاب الکترونیک

  • :
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    از طریق نرم افزار واتساپ current location خود را برای مدیر اداری ارسال کنید. لوکیشن ارسالی را از طریق گوگل مپ باز کنید و اسکرین شات بگیرید (بطوریکه که تاریخ و ساعت ثبت شده در بالای صفحه موبایل نمایان باشد)
پیگیری (درخواست، ماموریت، مرخصی و...)

بعد از ثبت هر فرآیند اعم از ثبت مرخصی، ثبت ماموریت و ثبت درخواست، یک کد رهگیری نمایش داده میشود، که با وارد کردن این کد در فیلد زیر میتوانید وضعیت فرآیند را مشاهده فرمایید. (مثلا میتوانید وضعیت قبول یا رد شدن درخواست مرخصی را مشاهده کنید)