ردیف عنوان مناقصه آغاز انتشار اسناد مناقصه پایان انتشار اسناد مناقصه توضیحات
۱ مناقصه ی آماده سازی محدوده ی ۲۷هکتاری اراضی چشمه توتی (پروژه سیب) ۱۲آبان۹۷ ۳۰آبان۹۷ شامل خاک برداری، سنگ برداری و عملیات راهسازی معابر و خیابان کشی و دسترسی ها و دفع آبهای سطحی
۲
۳
۴
۵
۶
۷