اسپینر | ۱۲/۱۰/۱۴۰۱

اسپینر | ۱۲/۱۰/۱۴۰۱
جلسه مشاور طراحی، پیمانکاراجرای فونداسیون مدیران فنی و آتلیه پروژه در خصوص مسائل اجرایی پروژه ونهایی شده سازه در این جلسه پس ازبحث و تبادل نظر در خصوص کدهای اجرای مگر و تامین متریال لازم میلگرد بتن و تجهیزات کارگاهی و لوازم اجرا هماهنگی لازم به عمل آمده و مقرر شد ظرف مدت یک هفته نقشه های فونداسیون به همراه لیستوفر جهت بررسی و تایید ارائه گردد و در این حین با بدست آمدن کد مگر، اجرای بتن مگر در سه پارت اجراشود و پس از جلسه مدیران فنی و مشاور طراحی در محل پروژه جهت بررسی موضوعات مطروحه جلسه میدانی حضور بهم رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.