الوند | ۱۰/۸/۱۴۰۱

🔻 الوند | ۱۰/۸/۱۴۰۱
الوند ادامه نما کاری ضلع شرقی
الوند نما کاری ضلع شرقی قسمت سنگ
الوند ادامه پلاستر و سفالکاری جهت ایزوگام
الوند ساخت و جوشکاری فریم و نصب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.