انتخاب واحد پروژه پارتاک

به گزارش روابط عمومی تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به نقل از مدیر عامل تعاونی، پروژه ی ۴۸ واحدی پارتاک۱ تا هفته ی آینده به مرحله انتخاب واحد توسط اعضا خواهد رسید و برگ زرینی در تجارب و سوابق تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی درج خواهد شد.
بر این اساس مشارکت کنندگان از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ لغایت ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (به مدت ۶روز) بر اساس هماهنگی قبلی و اطلاعیه های صادره نسبت به انتخاب واحدهای مد نظر خود در پروژه ۴۸ واحدی پارتاک اصفهان اقدام خواهند نمود.
این واحدها پس از طی مراحل اداری و تکمیل مراحل نهایی به مشارکت کنندگان تحویل خواهند شد.
همچنین لازم به ذکر است پروژه ی پارتاک از نخستین پروژه هایی است که در بازه ی سالهای ۹۷و۹۸ آغاز شده و با انتخاب و تحویل واحدهای آن در آینده ی نزدیک شاهد تحویل واحدهای پروژه های دیگر تعاونی خواهیم بود.
مدیر عامل مجموعه در انتها با اشاره به چالش های مسیر ساخت و ساز در سالهای اخیر از جمله تورم افسار گسیخته و مسائل مرتبط با کرونا که هم نرخ مصالح و هم دستمزد را در این مدت تحت تاثیر قرار داد ضمن قدردانی از همت و تلاش کارکنان مرتبط با پروژه، به نتیجه رسیدن چنین پروژه ای را جز با همراهی و حمایت مشارکت کنندگان امکان پذیر ندانست و بر نقش تعهد اعضای پروژه بر تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده تاکید و ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی و مهار چالش کرونا سرعت عملکرد پروژه های فعال این تعاونی با شتاب بیشتری ادامه یافته تا رضایت بیشتر مشارکت کنندگان حاصل گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.