سیب | ۱۴۰۱/۴/۲۶

اجرای تیرچه بلوک سقف دوم E4
اجرای قالب بندی دستگاه پله E4
اجرای تیرچه بلوک سقف H8
اجرای ارماتور بندی سقف دوم E4
قالب بندی ستونهای سقف دومE2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.