سیب | ۱۴۰۱/۶/۷

کمپکت کف انبار
قالب بندی ستونهای سقف اول H9
جای گذاری تیرچه های سقف دوم H1
خاکریزی پشت دیواره چاله های اسانسور بلوک C
تخلیه آرماتور جهت اجرای فونداسیون بلوک C
تخلیه ارماتور بلوک E
ارماتور بندی سقف سوم بلوک E1
تکمیل سقف سوم بلوک E4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.