سیب | ۱۸/۸/۱۴۰۱

🔻 سیب | ۱۸/۸/۱۴۰۱
شاه توت۱. ارماتور بندی سقف پنجم
شاه توت ۲ . قالب بندی ستونهای سقف پنجم
سیب. بتن ریزی ستونهای سقف دوم H9
سیب. تکمیل ارماتور بندی ستونهای سقف اول بلوک C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.