سیب | ۸/۹/۱۴۰۱

🔻 سیب | ۸/۹/۱۴۰۱
شاه توت۱. تکمیل سقف پنجم
تمشک. اجرای میلگرد حراتی سقف پنجم
سیب. H5 . اجر چینی دیوارهای داخلی طبقه اول
سیب. بلوکهای H. اجرای وال پست دیوار های پیرامونی طبقه سوم
سیب. بلوک C. کف بندی پارت اول سقف اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.