قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۳

قالبندی دور داکتها و پله
شیار زنی لوله‌های برق
قالبندی دور سقف
نبشی کشی نما
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
مشخص کردن چیدمان آشپزخانه با معماران پروژه
پلاستر داکت های تاسیساتی
نصب چهارچوب
کاشی کاری دیوارهای انباری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.