قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۳۱

نصب چهارچوب واحدها
نصب قوطی برق و لوله گذاری
نبشی کشی نما
آرماتوربندی ستونهای سقف یازدهم شمالی
اجرای سفال چینی طبقه پنجم شمالی
کرم گیری و گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
تخلیه سرامیک زیرزمین ها
ادامه قالب‌بندی ستونهای سقف یازدهم جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.