قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۳۱

نصب چهارچوب واحدها
نصب قوطی برق و لوله گذاری
نبشی کشی نما
آرماتوربندی ستونهای سقف یازدهم شمالی
اجرای سفال چینی طبقه پنجم شمالی
کرم گیری و گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
تخلیه سرامیک زیرزمین ها
ادامه قالب‌بندی ستونهای سقف یازدهم جنوبی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *