قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۲۰

اجرای آویز تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
نبشی کشی نما ضلع غربی بلوک جنوبی
نصب چهارچوب واحدها
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک جنوبی
آرماتوربندی تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
قوطی گذاری برق طبقات
اجرای یک رگه طبقه ششم بلوک شمالی
کف کشی سقف یازدهم بلوک شمالی
اجرای وال پست لابی بلوک جنوبی
گچ و خاک زیرزمین اول
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک شمالی
تیغه چینی طبقه پنجم بلوک شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *