قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۴

🔻قلمستان | ۱۴۰۱/۷/۲۴
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای تیغه چینی لابی بلوک شمالی
قلمستان: تیغه چینی طبقه ششم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای تیرچه و بلوک سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای آرماتوربندی تیرهای دال سقف یازدهم
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای لوله‌های پلیکا طبقه اول بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای فریم درب های داخلی بلوک شمالی
قلمستان: نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای داربست ضلع شرقی بلوک جنوبی
قلمستان: نصب نعل درگاهی های داخلی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ زیرزمین اول

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *