پاراتیکا ۸۴ واحدی ۱۴۰۱/۵/۲

🔻پاراتیکا ۸۴ واحدی ۱۴۰۱/۵/۲
ساخت و نصب فرم‌های پنجره
نصب چهارچوب درب‌های خرپشته
اجرای وال‌پست دیوارهای داکت اصلی
اجرای وال‌پست دیوارهای اطراف درب‌های آسانسور
دیوارچینی نمای جداره‌ی شمالی حیاط مرکزی
نصب درب طبقات آسانسور غربی پارت شمالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.