پارتاک | ۱۴۰۱/۵/۳۰

نصبیجات داخل آسانسورها
تعویض سقف باریسول راهروها
ادامه نصب درپوش ها و سردیوار
بتن ریزی سقف اول پست برق
اجرای همبندی و بتون ریزی سقف اول پست برق پارتاک ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.